Network Menu

SWEA Care – ett nätverk som behövs

I SWEA Forum nr 2, 2015, s. 35, ställde vår redaktör Elsa Maréchal några frågor till Pernille Nordström om SWEA Care verksamheten i Dallas. Hela artikeln finns här, både som texten i detta inlägg och som en bild längst ner.

Hela numret går att läsa på webbplatsen Händer i SWEA-Land.

SWEA Forum 2015/2 Omslag

Text: Elsa Maréchal, SWEA Global
Foto: Privat

För tio år sedan startade SWEA Dallas ett solidaritetsnätverk för att hjälpa varandra när det kniper. Pernille Nordström svarar här på Forums frågor om SWEA Care.

Grundidén med SWEA Care är att kunna hjälpa andra Sweor i Dallas med omnejd vid akuta situationer som sjukdom eller olyckor. Personerna i nätverket kan till exempel skjutsa till ett läkarbesök, ta hand om barn och hund, hämta medicin, handla mat, eller leverera färdiglagad mat, hämta anhöriga vid fygplatsen och annat som vi behöver hjälp med i vardagen.

Hur kom ni på idén till SWEA Care?

– Idén kom från Tina Klintmalm och Ann-Marie Boyar som tyckte att ett sådant nätverk vore bra för oss svenskar i området. Många av oss har ju inga anhöriga i närheten. Ann-Marie hade erfarenhet av ett liknande nätverk i sin kyrka och Tina hade erfarenhet av en situation som hon var mycket involverad i 2004, då en SWEA-medlem på besök från San Francisco råkade ut för en svår trafikolycka här i Texas.

Hur gick ni till väga när ni startade SWEA Care?

– Tina och Ann-Marie presenterade idén på några möten, där man kunde skriva upp sig på en lista som ”villig hjälpare”. Listan används för att ringa en Swea, som bor i närheten av den som behöver hjälp, för att höra om hon kan ställa upp. Vi har 4-5 områdesansvariga som är kontaktpersoner och som man kan höra av sig till, om man behöver hjälp.

Vad har ni kunnat hjälpa till med?

– Vi har skjutsat till läkarbesök, hämtat medicin, hämtat anhöriga vid fygplatsen. För något år sedan fick en nyinflyttad Swea ett akut hälsoproblem. Hon fick då stöd av flera medlemmar, både på det praktiska planet och på hälsans område. Vi har också lagat mat åt en nyopererad Swea, vars make var bortrest.

Hur går ni ut med info om SWEA Care?

– Det finns information på vår hemsida, vi pratar alltid om det på årsmötet och det har stått om nätverket i varje nummer av vår tidning.

Om man behöver er hjälp hur kontaktar man er?

– Via e-post eller telefon. Oftast är det en annan medlem som talar om, att någon behöver hjälp. Vi svenskar är ju inte så bra på att be om hjälp.

Vad har ni för planer för framtiden, något ni vill utveckla, göra bättre?

– Vi vill nå ut till dem som har det svårt och kommer kanske inte att fråga om vi får hjälpa till, utan bara göra det. Här i USA kommer grannarna med mat, vare sig man vill det eller inte. Vi får bli lite mera amerikanska!


SWEA Forum 2015/2, s. 30